Zavedení Elektronické evidence tržeb - 4. část

No a nyní se už podívejme na ono rozdělení a orientační cenové kalkulace:

1.) Obchodník, který aktuálně nedisponuje žádnou registrační pokladnou a nebo PC Systémem
- investice ve výši cca 8.000,- až 15.000,- v případě pořízení Registrační pokladny splňující státem stanovené technické požadavky
- investice ve výši od cca 20.000,- v případě pořízení PC, nebo POS systému

2.) Obchodník mající pokladnu s TCP/IP / internetovou komunikací - např. SERD 550 (za předpokladu, že tato pokladna bude splňovat státem stanovené technické požadavky)
- investice spojená s úpravou firmware a případným pořízením TCP/IP převodníku, pak-li, že jej importér, nebo-li dovozce pokladny připraví - cca 1.000 až 5.000,- dle značky a typu pokladny

3.) Obchodník mající ve své provozovně PC, nebo POS pokladnu
- investice na pořízení internetu, resp. úpravu, či výměnu software - ZDARMA až cca 3.000,-

4.) Obchodník mající ve své provozovně PC, nebo POS pokladní systém s napojením na internet
- ideální případ, vyžadující minimální investice na úpravu Pokladny či POS Systému

K tomu všemu je třeba připočítat náklady spojené s pořízením a provozem internetového připojení (pak-li, že jej na provozovně aktuálně ještě nemám). Zde se však dají očekávat různé daňové úlevy či paušály.

(ceny uvedeny bez DPH 21%)

Toto je základní výčet hardware, nebo-li komponent, které můžete potřebovat pro Váš provoz. Konečné sestavení je velice individuální a tudíž nelze přesně stanovit finální cenu. Budete-li si přát konkrétní a zcela nezávaznou kalkulaci, můžete se na nás obrátit buď na telefonu +420 775 111 583 a nebo e-mailu hora@selva.cz

Co mě jako obchodníkovi tato elektronická evidence tržeb přinese?

Mimo výše uvedených nákladů a starostí s pořízením potřebné registrační pokladny a nebo PC POS systému, se dá očekávat, že zavedení Elektronické evidence tržeb přinese jakési pročištění trhu a tím potencionálně posílení mé obchodní pozice na trhu. Vzhledem k uváděným číslům, jež tvoří naší českou ekonomiku, není žádným tajemstvím, že zavedení elektronické evidence tržeb bude pro některé obchodníky a živnostníky představovat konec jejich podnikatelské činnosti. A to nejen kvůli případným zvýšeným odvodům do státní kasy, ale také kvůli povinnosti stát se plátcem DPH a následným odvodům DPH. Z tohoto budou moci profitovat živnostníci, kteří dnes odvádějí to, co mají. Nijak se jich zavedení Elektronické evidence tržeb nedotkne (tedy až na náklady spojené s pořízením a provozováním potřebného pokladního zařízení). Právě naopak, tito obchodníci se podělí o tržby, které jim přinesou zákazníci, těch živnostníků, kteří případně ukončí svou podnikatelskou činnost.

Ve spoustě článků dnes nacházíme možné komentáře a prognózy, týkající se zdražování produktů a služeb a to právě ve spojitosti se zavedením Elektronické evidence tržeb. Osobně však nemohu najít souvislost v tom, že pokud podnikám jak mám a odvádím co odvádět mám, proč bych měl najednou zdražit své produkty a služby (pravdou je že prodávat v restauraci dvou-chodové meníčko za cca 70,- při 21% sazbě DPH a režijních nákladech, dnes již působí tak trochu jako sci-fi, nicméně v menších městech tato cena není vůbec neobvyklá). Toto je však otázka do pranice, na níž se odpověď dozvíme v případě schválení navrhovaného zákona v následujících týdnech a měsících.

Nutno podotknout, že veškeré informace uvedené v tomto článku jsou čerpány z běžně dostupných zdrojů a finální podoba schváleného zákona, pak-li, že bude v budoucnu někdy schválen, se může lišit.

1. díl
2. díl
3. díl
4. díl