Případné schválení zákona o Elektronické evidenci tržeb se dotkne každého obchodníka

Již několik měsíců se v našem státě šušká o zavedení Elektronické evidence tržeb, která má být alternativou vůči zákonu o Registračních pokladnách s fiskální pamětí, které se zaváděly v letech 2005 - 2007.

V praxi tento nový návrh počítá s tím, že by každé prodejní místo mělo být vybaveno prodejním zařízením, které bude pomocí internetu připojeno na datové uložiště Ministerstva financí, kde by se evidovaly všechny přijaté platby.

V optimálním případě by to tedy vypadalo následovně: prodavač / obsluha namarkují do pokladny nákup a v momentě stisku tlačítka HOTOVOST / CELKEM / KONEC / ENTER, se spouští komunikace, která na zmíněné datové uložiště odesílá datum, čas a hodnotu ukončované platební transakce. Ta se v uložišti spáruje s evidenčním číslem obchodníka a jako potvrzení bude zpět na pokladnu odesláno unikátní číslo, resp. kód, který se vytiskne na danou pokladní účtenku / paragon.

Zní to celkem složitě, ale ve své podstatě na tom nic složitého není. Žijeme v době, kdy téměř polovina zákazníků používá pro své úhrady platební karty, které fungují na velice podobném principu.

Vygenerovaný unikátní kód, který pokladna, nebo tiskárna vytiskne na účtenku by mohl sloužit k tzv. účtenkové loterii, kterou před časem zavedli na Slovensku. Princip této loterie spočívá v tom, že prodavač musí zákazníkovi vydat účtenku a zákazník ji musí přijmout. Tato účtenka, resp unikátní kód, pak poslouží jako los, pro národní účtenkovou loterii, jejímž vyhlašovatelem bude s největší pravděpodobností stát. Loterie by se měla konat pravidelně 2-4 v roce a ve hře by měly být velice hodnotné ceny jakou jsou zájezdy, či elektronika. Systém, resp. vláda si od tohoto opatření slibuje, že lidé budou kvůli těmto účtenkám / losům od svých obchodníků požadovat účtenky, díky čemuž by mělo dojít k minimalizaci prodeje bez dokladu a tím i případním daňovým únikům, které aktuálně tvoří velkou část naší šedé ekonomiky.

Z výše uvedeného lze tedy vyrozumět, že zvažovaný systém, který se opírá o tzv. Chorvatský model *, vůbec nezatíží samotného zákazníka. Ten naopak přijde zadarmo k možnosti něco vyhrát, aniž by si kupoval los, či investoval nějaké prostředky navíc. Otázkou však zůstává kolik cen, resp. výher bude vyčleněno pro jednotlivá kola účtenkové loterie, což do jisté míry výrazně ovlivní zájem občanů o tento kontrolní nástroj.

* v Chorvatsku byl tento systém zaveden před dvěma lety a podle dostupných informací zvažuje Česká republika odkoupení tohoto systému v kompletním provedení s tím, že pro jeho zavedení do provozu bude vyžadovat pouze:

- zřízení datového uložiště
- adaptaci registračních pokladen, pokladních systémů a software na potřebný komunikační protokol
- přeložení resp. česká lokalizace a adaptace chorvatského software
- napojení pokladních míst na internetovou síť

- pokračování článku: Elektronická evidence tržeb

1. díl
2. díl
3. díl
4. díl