Přehled největší a nejčastější kritiky elektronické evidence tržeb

Nepřipravený, diskriminující, nefunkční. Taková kritika se snáší na plán zavedení elektronické evidence tržeb. Co na to Andrej Babiš a spol.? Možná ho odloží.
 
V souvislosti se zavedením elektronické evidence tržeb bude restauratérům sníženo DPH z 21 na 15 %. Navrhuje to ministerstvo financí jako jeden z dalších kroků ke zlepšení výběru daní. Andrej Babiš a jeho tým se odkazují na zkušenosti Chorvatů, od kterých je systém elektronické evidence přebírán. V této zemi totiž některé restaurace po zavedení on-line evidence tržeb a při nižším DPH zaznamenaly růst tržeb o 800 až 900 %. Ministerstvo financí tedy vyslyšelo volání podnikatelských svazů, že zavedení elektronické evidence tržeb firmám a živnostníkům by se mělo kompenzovat nějakým bonusem, například právě snížením DPH. Podle restauratérů ale nejde o žádnou úlevu, jedná se jen o nápravu současné diskriminace. Zatímco suroviny nakupujeme ve snížené sazbě DPH, za pokrmy, které zákazníci zkonzumují u nás, musíme odvádět sazbu základní. Potraviny take away se přitom daní také sníženou sazbou. To není logické a jsme rádi, že k odstranění této diskriminace dojde, komentuje Václav Stárek, prezident Asociace hotelů a restaurací ČR. Je nutné připomenout, že snížení DPH se bude týkat jen restaurací a nebude zahrnovat alkoholické nápoje. Více o tom v článku Restauracím kvůli elektronické evidenci tržeb klesne DPH na 15 %, slíbil Babiš. 
 
Podle údajů asociace je pro zavedení elektronické evidence tržeb 92 % jejích členů, protože si od ní slibují narovnání podnikatelského prostředí. Velká část podnikatelů v oboru gastronomie totiž působí v šedé zóně ekonomiky. Restauratéři se shodují, že podniky, které dokážou nabídnout tříchodové menu a nápoj k tomu za 80 korun, nemohou podnikat čestně a podle pravidel a měly by raději zaniknout. Elektronická evidence tržeb se zcela jistě projeví úbytkem podniků a promítne se i do cen. Doufáme ale, že dokáže také nastavit rovné podmínky pro všechny. Největší riziko, které v ní spatřujeme, je to, že by se z celého systému mohla stát fraška. Bojíme se, aby fungoval a aby daně po jeho zavedení opět neplatili poctivě jen ti, kteří je platí už dnes, dodává Václav Stárek s tím, že například ve Švýcarsku by do restaurace, která šidí stát, nikdo nešel. V České republice je ale kultura odlišná a zákazníci hledí zejména na konečnou cenu.
 
Zavedení od ledna 2016 je stále ještě s otazníkem
Elektronická evidence tržeb je mnoha podnikateli vnímána zatím jen jako další povinnost, která přinese více administrativy a další náklady. 
Zavedení elektronické evidence tržeb má být revolučním krokem a ministr financí Andrej Babiš se jím podle svých slov zapíše do historie. Cílem je omezení šedé ekonomiky a efektivnější výběr daní, zejména DPH a narovnání tržního prostředí, kdy poctiví podnikatelé nejsou schopni konkurovat těm, kteří neplatí daně. Ministerstvo očekává, že po úplném zavedení on-line evidence by mohl rozpočet získat navíc 12 miliard korun. Návrh zákona už úřad poslal do připomínkového řízení a vládě bude předložen 8. dubna. Počítáme s tím, že systém uvedeme do praxe 1. ledna příštího roku. Jde ale o revoluční krok, který musí být dobře připravený. Když to nestihneme od 1. ledna, bude to třeba od 1. dubna, dodal na konferenci o elektronické evidence tržeb ministr financí Andrej Babiš.
 
Evidence tržeb by se měla týkat až 600 000 obchodníků, restauratérů, řemeslníků a poskytovatelů služeb. Pokladny podnikatelů mají přes internet posílat informace o každé přijaté platbě finančním úřadům. Na to obratem dostane potvrzení s kódem účtenky o přijetí transakce, vytiskne účtenku a předá ji zákazníkovi, který by ji měl převzít. Výhodou je, že není nutné certifikovat zařízení ani programy a celý systém je možné provozovat na běžných zařízeních. Investice pro podnikatele bude do 5000 korun. Nemluvíme tedy o žádných registračních pokladnách, dodává Simona Hornochová, náměstkyně ministra financí.
 
Elektronické evidence se nebojí jen nepoctiví
Například ODS elektronickou evidenci odmítá kvůli tomu, že podnikatelům vzniknou zbytečné náklady. Někteří si další výdaje a povinnosti nebudou moci dovolit a podnikat přestanou. A před tím varuje i Hospodářská komora. Zavedení elektronické evidence musí být něčím kompenzováno. Nabízí se mnoho variant, například snížení daní, ubrání některých povinností a tak dále. Osobně bych navrhovala třeba zasílání předvyplněných daňových přiznání k DPH, protože stát bude díky tomuto systému disponovat řadou informací. Pokud se nic z toho nestane, bude elektronická evidence tržeb dál vnímána jen jako další z povinností a řada podnikatelů se rozhodne skončit. Stát je totiž zatěžuje novými a novými povinnostmi a výdaji. Chápu, že jde o revoluční krok, ale musí být něčím kompenzován. Podnikatelé toho mají na sobě až příliš, říká Irena Bartoňová Pálková, viceprezidentka Hospodářské komory ČR.
 
A kritika se dál stupňuje. Podnikatelé jsou toho názoru, že drtivá většina z nich podniká poctivě a teď mají být zatěžkáni novými povinnostmi za ty, kteří jsou nepoctiví. Ministerstvo financí se podle nich jen pokrytecky schovává za hezky znějící úmysl narovnání daňové nespravedlnosti. Pokud by navrhovaný zákon byl přijat, výrazně zasáhne do podnikatelského života malých podnikatelů a živnostníků. Návrh zákona je podle nás zpracován nekvalitně, je nekonkrétní, některá fakta bagatelizuje, jiná zveličuje a náklady nejsou dostatečně vyčísleny, říká Radomil Bábek, předseda Asociace podnikatelů a manažerů. Zde jsou body, které asociace kritizuje:
 
1. Povinnosti spojené s elektronickou evidencí tržeb zasáhnou podle důvodové zprávy ministerstva financí až 600 000 podnikatelů a živnostníků. I kdyby bylo delikventních subjektů až 100 000, pak je zcela neoprávněné omezit všechny, kvůli delikventnímu jednání malé menšiny.
 
2. Stát má již nyní dostatek prostředků na to, aby vyhledal delikventy, usvědčil je a potrestal. Přesto plánuje ministerstvo financí vybudování systému elektronické evidence tržeb za mnoho set milionů a správu a údržbu systému za desítky až stovky milionů ročně. Vzniká výrazný korupční potenciál.
 
3. Stát zavedením elektronické evidence tržeb dostává do rukou nástroj, kterým získá přehled o každém podnikateli a živnostníkovi. Teď je to „jen“ evidence tržeb, ale co bude státu bránit v rozšíření na další informace?
 
4. Stát zákonem uvaluje na všechny občany ČR povinnost převzít účtenku. Zatím není porušení této povinnosti trestáno. Když však během dvou let úředníci zjistí, že občané si účtenky neberou, přijde nenápadná novela, která zavede pokuty za přestupek „nepřevzetí účtenky“.
 
Jak je to s povinností převzít účtenku, o tom více v článku S elektronickou evidencí se pojí novinka, zákazníci budou muset převzít účtenku. O vnucování pokladních dokladů se jednat nebude. 
 
zdroj: podnikatel.cz