Ne. Všech živnostníků se elektronická evidence tržeb netýká

Nemalý poprask dnes vzbudilo v médiích tvrzení, že elektronická evidence tržeb se bude týkat všech živnostníků. Naštěstí to ale není pravda
 
Server Echo24.cz dnes zveřejnil článek “Každý živnostník bude pod přísným online dohledem”, ve kterém uvádí, že se elektronická evidence tržeb má týkat všech, kdo sami přiznávají daň z příjmu. Podle serveru budou muset elektronicky evidovat tržby i ti podnikatelé, kteří je inkasují převodem na bankovní účty. Naštěstí pro podnikatele to však není pravda.
 
Není bezhotovostní převod jako bezhotovostní převod
Nemalý ohlas na sociálních sítích dnes vzbudil článek serveru Echo24.cz, ve kterém se tvrdí, že ...povinnost účtovat elektronickou pokladnou nebudou mít jen plátci DPH, tedy podnikatelé s obratem nad milion korun ročně, ale úplně všichni, kdo sami přiznávají daň z příjmu. O několik řádek později serveru uvádí: Elektronické registrační pokladny si budou muset pořídit i živnostníci, kteří všechny tržby inkasují převodem na bankovní účty. 
 
Zákon však nic takového, že se elektronická evidence týká všech živnostníků, neuvádí. Ano, je pravda, že zákon nepočítá s limitem pro výši příjmů, zároveň však odlišuje druhy tržeb a definuje, které tržby elektronické evidenci podléhají. 
 
Konkrétně jde o platby:
v hotovosti
bezhotovostním převodem, k němuž dává příkaz plátce prostřednictvím příjemce, kterým je poplatník, který má tržbu evidovat
prostřednictvím poukázky na zboží nebo služby
prostřednictvím šeku
směnky
nebo jednotek, které reprezentují peněžní prostředky.
 
Krkolomná věta bezhotovostním převodem, k němuž dává příkaz plátce prostřednictvím příjemce, kterým je poplatník, který má tržbu evidovat, ovšem neznamená, že každá bezhotovostní platba je evidovanou tržbou. Jak se uvádí v důvodové zprávě, evidence je požadována jen po té skupině bezhotovostních platebních operací, u které je iniciace platby dána prostřednictvím příjemce, typicky se jedná o bezhotovostní transakce, kde dochází ke styku zákazníka a prodávajícího, zejména karetní transakce, ať už uskutečňované prostřednictvím debetní či kreditní karty nebo prostřednictvím virtuální karty umístěné např. v mobilním telefonu. Převod ovšem neprobíhá tak, že plátce sám zadá příkaz k bezhotovostnímu převodu na účet příjemce, ale děje se tak přímo prostřednictvím příjemce, např. přijdu jako zákazník do obchodu, něco si tam koupím a nezaplatím hotově, ale kartou, vysvětlila serveru Podnikatel.cz Tereza Krahulíková z AK FABIAN & PARTNERS. Kdo tedy například dostává peníze za práci například platbou z účtu na účet, například grafik na volné noze, toho se elektronická evidence netýká.