Registrační pokladna dle Wikipedie

Registrační pokladna je elektronické zařízení s fiskální pamětí, zobrazovacím zařízením a tiskárnou. Podle zástupců velkých podniků by měly registrační pokladny zabránit úniku daní a zvýšit tak příjmy státního rozpočtu. Maloobchodníkům a provozovatelům hostinské činnosti na základě živnostenského oprávnění vznikla povinnost mít pokladny s fiskální pamětí 1. ledna 2007. Protože je pořízení registračních pokladen nákladné, je pro živnostníky plánováno zavedení online registrace tržeb od roku 2016.
 
Zákon o registračních pokladnách nabyl platnosti dnem 1. července 2005.